ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไชยวัฒน์ คงธนะ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting the choice of the choosing credit for small and medium-sized enterprises of One Commerical Bank in Mueang District, Lampang Province
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง;ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;สินเชื่อการค้า -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฌ, 44 แผ่น : ภาพ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [36]-37
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552