ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chuleeporn Saksangawong
ชื่อเรื่อง Development of test kit for screening of tetracycline group residues in longan honey by microbial inhibition assay = การพัฒนาชุดตรวจสอบคัดกรองยาปฎิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินตกค้างในน้ำผึ้งลำไยด้วยเทคนิค Miccrobial inhibition assay
หัวเรื่อง Honey -- Analysis;Veterinary drug residues;Bee products
จำนวนหน้า xvi, 118 p.. : ill, tables n502 n504 Bibliography : p. 61-72
พิมพลักษณ Chiang Mai : The graduate school Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Food Science and Technology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in(Food Science and Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 61-72
ภาษา English
ปีการศึกษา The graduate school 2011