ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรรณปพร ทามณีวัน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการทางการเงิน สำหรับการค้าระหว่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ = An Economic analysis of financial services for foreign trade in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่;การค้าระหว่างประเทศ
จำนวนหน้า ฑ, 212 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [128]-129
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539