ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่งนิมิตร ภิรมย์สันติกร
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนและความผันผวนของมูลค่าการส่งออกสินค้ายานยนตร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา = Relationship between exchange rate volatility and auto Motive, auto parts and accessories export value volatility of Thailand to Australia, Japan and the U.S.
หัวเรื่อง อัตราการแลกเปลี่ยน;ปริวรรตเงินตรา;อุตสาหกรรมยานยนต์ -- ไทย;ยานยนต์ -- การส่งออก;ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ออสเตรเลีย;ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น;ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
จำนวนหน้า ถ, 158 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [118]-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553