ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พลศรุต เมฆรา
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility analysis of large-scale Day Spa Enterprise in Chiang Mai Povince
หัวเรื่อง การจัดการธุรกิจ;ธุรกิจ -- เชียงใหม่;สุขภาพกับความงาม;การบำบัดด้วยกลิ่น;การบำบัดด้วยการนวด
จำนวนหน้า ฑ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [114]-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552