ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชุติวิทย์ พรหมขัติแก้ว
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มบันเทิงและสันทนาการ = Efficiency of technical analysis in stock price forecasting of food & beverages and entertainment & recreation sectors securities
หัวเรื่อง หุ้นและการเล่นหุ้น;กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม;กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ;ราคา
จำนวนหน้า ก-ฐ, 111 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [109]-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548