ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชาญชัย ใจรักประภาสุข
ชื่อเรื่อง ความเชื่อมโยงของธุรกิจกับชุมชน = Business and community linkage
หัวเรื่อง ธุรกิจ -- แง่สังคม;ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ;ธุรกิจเอกชน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่);ธุรกิจชุมชน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่);สหกรณ์ -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: 80-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553