ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธันวา ธนัญชัย
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Welfare analysis of Krung Thai Bank's Employees in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน);สวัสดิการลูกจ้าง;พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 76 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: 65-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554