ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรชยา อัมพาผล
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลตอบแทนในการทำงานของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of returns between instructors of public and private higher education institutions in Chiang Mai province ;Comparison of returns between instructors of public and private higher education institutions in Chiang Mai province
หัวเรื่อง อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เงินเดือน;สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่;สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 64 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณษนุกรม: แผ่น 62-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551