ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เริงฤทธิ์ ตรียานุรักษ์
ชื่อเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost reduction of a home-decorative firm in Sankamphaeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;การตกแต่งบ้าน -- สันกำแพง (เชียงใหม่);บ้าน
จำนวนหน้า ฐ, 56 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณษนุกรม: แผ่น [49]-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551