ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Keravit Petchjul
ชื่อเรื่อง Development of sex reversal method for Thai red tilapia (Oreochromis niloticus x oreochromis mossambicus) by using 17 a - methyltestosterone, Fluoxymesterone and mesterolone hormones = การพัฒนาวิธีการเปลี่ยนเพศปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทยโดยใช้ฮอร์โมน 17 อัลฟาเมธิลเทสโทสเตอโรน ฟลูออกซีเมสเตอโรนและเมสเตอรโดรโลน Karavit Petchjul
หัวเรื่อง Tilapia
จำนวนหน้า xix, 150 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biotechnology)) -- Chiang Mai University, 2004;Bibliography : leaves 127-136
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004