ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุณิสา วรพันธุ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสถาบันรับเลี้ยงเด็กในเขตอำเภอเมืองสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost - benefit analysis of nursery business in Sankampang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ต้นทุนและประสิทธิผล;การเงิน -- เชียงใหม่สันกำแพง;สถานแรกรับเด็ก -- เชียงใหม่สันกำแพง
จำนวนหน้า ก-ฑ, 173 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549