ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Watsaka Siriangkhawut
ชื่อเรื่อง Development of sequential injection voltammetry and size exclusion chromatography for assisting in metal ion speciation = การพัฒนาซีเควนเชียลอินเจคชันโวลแทมเมตรีและไซส์เอ็กซ์คลูชันโครมาโทกราฟีเพื่อช่วยในการทำสเปซิเอชันของไอออนโลหะ
หัวเรื่อง Metal ions;Metal -- Analysis;Organometallic chemistry
จำนวนหน้า xxx, 187 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 167-174
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009