ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rungtiwa Kongson
ชื่อเรื่อง Development of science curriculum emphasizing on science-technology-society and environment learning approach to promote students problem solving thinking skill and sense of responsibility toward environment and society = การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ไขปัญหาและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของนักเรียน
หัวเรื่อง Science -- Study and teaching (Secondary);Science -- Lesson planning
จำนวนหน้า l, 44 p. : table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Curriculum and Instruction
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p.36-41
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014