ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jirapa Phungbangkruay
ชื่อเรื่อง A Contingency model of the impact of service convenience on customer perceived value in an experiential service context = แบบจำลองตามสถานการณ์ถึงผลของความสะดวกในการบริการที่มีต่อการรับรู้ในคุณค่าของลูกค้าในบริบทของธุรกิจบริการที่เน้นประสบการณ์
หัวเรื่อง Customer services
จำนวนหน้า s, 194 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school Chiang Mai university, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Business Administration
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Business Administration)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 169-177
ภาษา English
ปีการศึกษา school university 2014