ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นินา ยุรยาตร์สัมพันธ์
ชื่อเรื่อง การใช้สารเคมีในการเกษตรและปัญหาสุขภาพของชาวสวนลำไยในตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Agrochemical use and health of longan growers in Doi Lo subdistrict, Doi Lo district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง สารเคมีทางการเกษตร;ชาวสวน -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่);สวนลำไย
จำนวนหน้า ญ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [56]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554