ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลมาศ หาญยุทธ
ชื่อเรื่อง ความต้องการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน = The need of information and information services of students with learning disabilities at Matthayom Phrarachatanchaloemphrakiat School, Nan province
หัวเรื่อง การค้นข้อสนเทศ;เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้;โรงเรียน -- น่าน;โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
จำนวนหน้า ซ, 85 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [54]-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554