ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสภิดา ทองคู่
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ของบริษัท นอร์ทเธิร์น พีคส์ เทรดดิ้ง ไพรเวท จำกัด = Development of software project management system for Northern Peaks Trading Private Co., Ltd. ; Development of software project management system for Northern Peaks Trading Private Co., Ltd
หัวเรื่อง ซอฟต์แวร์
จำนวนหน้า ญ, 231 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551