ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปริยานุช วุฒิ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่พยากรณ์การสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors predicting job application of Chiang Mai University Graduates via the internet
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บัณฑิต;การสมัครงาน;อินเตอร์เน็ต;บัณฑิต -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฏ, [62] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต การค้นคว้าแแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [49]-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549