ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วารุณี จิตพิพัฒนไพศาล
ชื่อเรื่อง ความรู้และการปฏิบัติในการล้างมือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Knowledge and practice of hand wasing among secondary school students in Tung Ngam Subdistrict, Soem Ngam Disteict, Lampang Province
หัวเรื่อง นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุขภาพและอนามัย;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เสริมงาม (ลำปาง). ตำบลทุ่งงาม;มือ -- การทำความสะอาด;Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ฎ, 62 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
โน้ต การค้นคว้นแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [47]-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552