ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีรเดช เมธีธารพงศ์วาณิช
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศต่อปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการตัวแทนขายระวางสินค้า บริษัทนอร์ทเทร์อนอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์โก้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of customers using domestic air Cargo-Shipping services towards service marketing mix factors of freigh sale-Agents, Northerns International Cargo Co., Ltd., Chiang Mai Province
หัวเรื่อง บริษัทนอร์ทเทร์อนอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์โก้;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่;การขนส่งทางอากาศ;การตลาด
จำนวนหน้า ฑ, 115 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุกิจ
โน้ต การค้นแบบอิสระ (บริหารธุกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549