ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chantawat Kantamool
ชื่อเรื่อง Molecular mutation and incidence of the Non-Southeast Asian deletion type of X-Thalassemia-1 patients with hemoglobin H disease = การผ่าเหล่าในระดับโมเลกุลและอุบัติการณืของอัลฟ่าธาลัสชีเมีย 1 ที่ไม่ใช่ชนิดเซาธ์อัสท์เอเชียน ดีลีชั่นในผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอช
หัวเรื่อง Alpha -- Thalassemia;Thalassemia;Dissertaions, academic -- Biochemistry;Alpha -- Thalassemia;Hemoglobin H
จำนวนหน้า xix, 101 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2003
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biochemistry
โน้ต Thesis (Mater of Science (Biochemistry)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2003