ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Huber, Claudia Amelia
ชื่อเรื่อง Impacts of land use change on carbon sequestration of rubber plantations in the Nabanhe national nature reserve in Xishuangbanna, people's Republic of China = ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีต่อการดูดซับและสะสมคาร์บอนของสวนยางพาราพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติในนาบานฮี เขตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน Claudia Amelia Huber
หัวเรื่อง Land use;Soils -- Adsorption
จำนวนหน้า xvi, 123 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management
โน้ต Thesis (Masterof Science (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 93-108
ภาษา English
ปีการศึกษา Chiang mai 2013