ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Suphanan Boonyakarn
ชื่อเรื่อง An Assessment of domestic slaughterouse operations and meat inspection performance under the DLD slaughterhouse and butcher shop improvement project in livestock region 1 of Thailand = การสังเกตุการณ์การดำเนินการงานของโรงฆ่าสัตว์ในประเทศ และการตรวจเนื้อสัตว์ภายใต้โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่ปศุส้ตว์เขต 1 ของประเทศไทย
หัวเรื่อง Slaughtering and slaughter-houses -- Thailand
จำนวนหน้า xiv, 57 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Veterinary Public Health
โน้ต Thesis (Master of Veterinary Public Health) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 43-48
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2013