ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Epi Taufik
ชื่อเรื่อง Microbiological investigation of raw goat milk from commercial dairy goat farms in Bogok, Indonesia = การสำรวจทางจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะดิบจากฟาร์มแพะนมในบอกอร์ อินโดนีเชีย
หัวเรื่อง Microbiological synthesis
จำนวนหน้า xvii, 100 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University Freie Universitat Berlin, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Freie Universitat Berlin;Chiang Mai University. Field of Veterinary Public Health
โน้ต Thesis (Master of Veterinary Public Health) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [75]-81
ภาษา English
ปีการศึกษา Freie Universitat Berlin 2007