ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Santosh Kumar Karn
ชื่อเรื่อง A Cross-sectional study of Trichinella spp. in pigs in the central development region of Nepal using pepsin digestion and Elisa serology = การศึกษาแบบตัดขวางของเชื้อทริคิเนลล่าในสุกร ในเขตการพัฒนาภาคกลางของเนปาล โดยวิธีย่อยเปปซิน และการตรวจทางซีรั่มวิทยาด้วยวิธีอีไลซ่า
หัวเรื่อง Trichinella;Trichinella spiralis
จำนวนหน้า xviii, 97 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University Freie Universitat Berlin, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Freie Universitat Berlin;Chiang Mai University. Field of Veterinary Public Health
โน้ต Thesis (Master of Veterinary Public Health) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [65]-89
ภาษา English
ปีการศึกษา Freie Universitat Berlin 2007