ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wanida Chaengprachak
ชื่อเรื่อง Prevalence of salmonella spp. in broiler farms in a production compartment in Northern Thailand = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในหน่วยการผลิตไก่กระทงในภาคเหนือ ประเทศไทย
หัวเรื่อง Salmonella;Poultry -- Diseases
จำนวนหน้า xiii, 47 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University and Freie Universitat Berlin, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Veterinary Public Health;Freie Universitat (Berlin)
โน้ต Thesis (Master of Veterinary Public Health (Veterinary Public Health)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [37]-41
ภาษา English
ปีการศึกษา and Freie Universitat Berlin 2009