ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Siripun Bunchoo.
ชื่อเรื่อง Serotypes of streptococcus pyogenes and penicillin tolerance of streptococci isolated from patients with sore throat, acute rheumatic fever andor rheumatic heart disease = ซีโรไทป์ของ Streptococcus pyogenes และความคงทนต่อเพนิซิลลินของ สเตรพโตคอคไคอื่น ๆ ที่พบจากผู้ป่วยด้วยโรคคออักเสบ ไข้รูห์มาติค และหรือหัวใจรูห์มาติค
หัวเรื่อง Streptococcus pyogenes.;Streptococcus.;Penicillin.;Throat -- Diseases.;Rheumatic fever.;Rheumatic heart disease.;Dissertations, academic -- Microbiology;Streptococcus pyogenes;Rheumatic heart disease;Rheumatic fever
จำนวนหน้า xiii, 182 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1988.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science) (Microbiology)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 1988.