ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Saikhae Supakitjumnong
ชื่อเรื่อง The Development of metacognitive strategies to promote the English learning ability of university students = การพัฒนากลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย Saijhae Suppakitjumnong
หัวเรื่อง English language;English language -- Ability testing;Education -- Ability testing
จำนวนหน้า xii, 431 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Curriculum and Instruction
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [232]-247
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007