ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanet Pakdeepak
ชื่อเรื่อง Production and characterization of specific monoclonal antibodies against human hemoglobins = การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮีโมโกลบินมนุษย์
หัวเรื่อง Hemoglobin
จำนวนหน้า u, 114 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Medical Technology
โน้ต Thesis (Master of Science(Medical Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 74-84
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015