ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kuntapas Kungsuwan
ชื่อเรื่อง Characterization and production of bioplastics from coffee pulps = คุณลักษณะและการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเนื้อผลกาแฟ Kanet Pakdeepak
หัวเรื่อง Plastics -- Production;Biodegradable plastics;Plastics -- Biodegradation;Coffee
จำนวนหน้า m, 110 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Agro-Industrial Product Development
โน้ต Thesis (Master of Science(Agro-Industrial Product Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 91-105
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015