ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Teera Junmanee
ชื่อเรื่อง Effect of melatonin on adult rat hippocampal neurogenesis in vitro = ฤทธิ์ของเมลาโทนินต่อการสร้างเซลล์ประสาทสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูขาวที่เจริญเต็มที่ในหลอดทดลอง Chuleeporn Saksangawong
หัวเรื่อง Melatonin;Hippocampal;Neurogenesis
จำนวนหน้า xv, 110 p.. : ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Filed of Anatomy
โน้ต Thesis (Master of Science in(Anatomy)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p. 90-103;Chiang Mai University. Graduate School
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011