ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tanee Lerkprasoppol
ชื่อเรื่อง Effect of total suspended particles in Chiang Mai polluted air on degranulation of mast cells = ผลของอนุภาคฝุ่นรวมจากอากาศเสียในเมืองเชียงใหม่ต่อการดีเกรนูเลชันของมาสท์เซลล์
หัวเรื่อง Pollution;Chiang Mai -- Pollution
จำนวนหน้า xiii, 59 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Toxicology
โน้ต Thesis (Master of Science in Toxicology) -- Chiang Mai University;Bibiliography: p.50-54
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006