ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Supakit Khacha-ananda
ชื่อเรื่อง Effect of extracted particulate matter : 2.5-0.5 Microns, on DNA damage and 8-hydroxy-2' -deoxyguanosine formation = ผลของอนุภาคฝุ่นสกัดขนาด 2.5-0.5 ไมครอนต่อการเกิดความเสียหายของดีเอ็นเอและการเกิด 8-ไฮดรอกซี-2' -ดีออกซีกวาโนซีน
หัวเรื่อง DNA;Toxicology
จำนวนหน้า xix, 82 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Toxicology
โน้ต Thesis (Master of Science in Toxicology) - - Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009