ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Panya Mahachai
ชื่อเรื่อง The Synthesis and characterisation of cellulose acetates = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของเซลลูโลสอาซิเตท
หัวเรื่อง Cellulose
จำนวนหน้า xviii, 116 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1981
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Teaching Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science in Teaching Chemistry) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 116
ภาษา English
ปีการศึกษา 1981