ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Suchada Kanchanapa
ชื่อเรื่อง The Early development of gametophyte generation of asplenium nidus cv. crispafolium = การเจริญในระยะแรกของช่วงชีวิตแกมมีโตไฟต์ของเฟิร์นใบจีบ (Asplenium nidus cv. crispafolium)
หัวเรื่อง Ferns;Gametogenesis;Botany -- Embryology
จำนวนหน้า 36 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1982
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Teaching Biology
โน้ต Thesis (Master of Science in Teaching Biology) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 1982