ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kannikar Kumput
ชื่อเรื่อง Description and Key of some medicinal fruits = การบรรยายลักษรณะและรูปวิธานของผลที่ใช้เป็นสมุนไพรบางชนิด
หัวเรื่อง Botany, Medical;Herbaria
จำนวนหน้า 128 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1983
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Teaching Biology
โน้ต Thesis (Master of Science in Teaching Biology) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 1983