ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sasivimon Promsan
ชื่อเรื่อง Protective effects of pinocembrin on organic anion transporter 3 protein function in kidney of gentamicin-treated rats = ฤทธิ์ป้องกันของพิโนแซมบรินต่อการทำงานโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิดที่ 3 ในไตของหนูขาวที่ได้รับเจนตาไมซิน
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Physiology;Flavanones;Gentamicins;Anti-Bacterial Agents;Bacterial Infections
จำนวนหน้า q, 94 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Gradute School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Gradute School;Chiang Mai University. Physiology
โน้ต Thesis (Master of Science in Physiology). - - Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา Gradute 2014