ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรพิมล ตั้งชัยสิน
ชื่อเรื่อง Frequency distribution of genetic polymorphisms of the CYP2A13 gene in the Northern Thai population = การกระจายความถี่ของการมีหลายรูปแบบของยีน CYP2A13 ในประชากรไทยในภาคเหนือ Veerawat Sansri
หัวเรื่อง Genetics;Gene frequency;Population genetics;Polymorphism, Genetic;CYP2A13 protein, human
จำนวนหน้า xv, 103 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006;เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม วีรวัฒน์ แสนศรี, ผู้แต่งร่วม;ธานินทร์ ภู่พัฒน์, ผู้แต่งร่วม;Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Physiology
โน้ต Thesis (Master of Science in Physiology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 78-89
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006; คณะแพทยศาสตร์ 2549