ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Napapan Sakuludomkan
ชื่อเรื่อง Relationship between genetic polymorphisms of the CYP2A6 gene and smoking behavior in the Northern Thai subjects = ความสัมพันธ์ระหว่างการมีหลายรูปแบบของยีน CYP2A6 และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทยในภาคเหนือ
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Physiology;Smoking;Polymorphism, genetic;Cytochromes
จำนวนหน้า xiv, 80 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Physiology
โน้ต Thesis (Master of Science in Physiology) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004