ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Premjit Morsing
ชื่อเรื่อง Development of internal educational quality assurance model in Community Colleges = การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
หัวเรื่อง Community colleges;Education -- Quality control
จำนวนหน้า xiii, 204 p. : col. ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Fied of Research and Development in Education
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy(Research and Development in Education)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 160-165
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013