ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sittiboon Siripornakarachai
ชื่อเรื่อง Development of internal conbustion biogas engine for electricity generation = การพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในก๊าซชีวภาพเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
หัวเรื่อง Internal conbustion engine;Heat engines
จำนวนหน้า xxviii, 368 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Energy Engineering
โน้ต Thesis (Doctor of Engineering (Energy Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 143-148
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008