ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pongsuwan Srisuwan
ชื่อเรื่อง Study of malaria antigens (plasmodium falciparum) obtained from the in vitro cultivation = การศึกษามาเลเรียแอนติเจน (พลาสโมเดียม ฟัลซีปารัม) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
หัวเรื่อง Malarial fever -- --Immunological aspects;Parasitological research;Dissertations, academic -- Parasitology;Antigens -- Blood;Plasmodium falciparum;Malaria -- Blood
จำนวนหน้า 77 p : illus
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1982
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Parasitology
โน้ต Thesis (Master of Science in Parasitology) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 1982