ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Watchara Kasinrerk
ชื่อเรื่อง Regulation of immunoglobulin secretion by T-lymphocytes in human malaria = การควบคุมการสร้างอิมมูโนโกลบูลินโดย ที-ลิมโฟซัยท์ ในผู้ป่วยมาลาเรีย
หัวเรื่อง Immuniglobulins;T cells;Malaria;Lymphocytes;Immunolobulins;T Lymphocytes;Malaria
จำนวนหน้า xiii, 170 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1985
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science in Microbiology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 141-164
ภาษา English
ปีการศึกษา 1985