ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sunpetchuda Supasa
ชื่อเรื่อง Mapping of epitopes on prM protein that enhance dengue virus infection via antibody-dependent enhancement mechanism = การกำหนดตำแหน่งอีพิโทปบนโปรตีนพีอาร์เอ็มเพื่อช่วยเพิ่มการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ผ่านกลไกการเพิ่มที่อาศัยแอนติบอดี
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Microbiology
จำนวนหน้า xvi, 153 p. : ill. table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science in Microbiology) - - Chiang Mai University;Bibliography: p. 99-125
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007