ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Siriporn Hassarangsee
ชื่อเรื่อง Effect of TiO2 photocatalysis washing on the reduction of ethion residue of tangerine after = ผลของการล้างด้วยปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของไททาเนียมไดออกไซด์ต่อการลดสารตกค้างอีไทออนในผลส้มเขียวหวานหลังการเก็บเกี่ยว Harvesting
หัวเรื่อง Citrus fruits -- Harvesting
จำนวนหน้า u, 148 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Postharvest Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 114-130
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015