ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Saranyoo Chaiwichian
ชื่อเรื่อง Development of bismuth-based oxide composites materials for organic compounds degradation = การพัฒนาวัสดุคอมพอสิตออกไซด์ที่มีบิสมัธเป็นฐานสำหรับการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์
หัวเรื่อง Composite materials;Organic compounds
จำนวนหน้า aa, 155 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Materials Science)) -- Chiang Mai University;Includes bibliographies
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2016