ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิวรี เรืองรัตนกุล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อค้นคืนข้อมูลเชิงความหมายอะไหล่รถยนต์ = Development of ontology for semantic search automotive parts
หัวเรื่อง บริษัท แดงกลอนประตู จำกัด;รถยนต์ -- อะไหล่;ภววิทยา;ออนโทโลยี (ทฤษฎีความรู้)
จำนวนหน้า ญ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560