ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูวเดช มณีเจริญ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวินิจฉัยโรคในข้าวโพดหวาน = Development of expert system for diagnosing disease in sweet corn
หัวเรื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ (วิทยาการคอมพิวเตอร์);ข้าวโพดหวาน -- โรคและศัตรูพืช;โรคพืช;ข้าวโพดหวาน -- การปลูก
จำนวนหน้า ญ, 86 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560