ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นัฏฐวรรณ สรงจันทร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการจดทะเบียนจำนองของสำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี = Development of mortgage registration of Chiang Mai Provincial land office, Saraphi
หัวเรื่อง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี;การจำนองที่ดิน -- สารภี (เชียงใหม่);การจัดสรรที่ดิน -- สารภี (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 70 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558